معرفی خدمات کافه سینرژی

کافه سینرژی با هدف هم افزایی میان اجزای اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری کشور آماده خدمات دهی به مخاطبین خود می باشد. این خدمات شامل موارد زیر می باشد:

1- برگزاری نشست ها و دوررهمی های کارآفرینی و استارتاپی
2- برگزاری جلسات کاری و تجاری

3- برگزاری جلسات مذاکرات تجاری و جذب سرمایه

4- برگزاری رویدادها و دوررهمی های تخصصی

5- برگزاری جلسات مربیگری و مشاوره

6- ارائه خدمات کافی شاپ